Doel & Beleid

Historie en doel

Stichting Edwina van Heek werd opgericht in 1946 uit de nalatenschap van mevrouw Edwina van Heek – Ewing. Zij was de weduwe van Jan Bernard van Heek (1860-1923) , de oudste zoon van Gerrit Jan van Heek sr.

De Stichting heeft tot doel het in standhouden van cultureel erfgoed en waardevolle natuurgebieden in Twente. Deze statutaire doelstellingen worden hoofdzakelijk gerealiseerd door het beheer van twee landgoederen die in eigendom zijn van de Stichting en die beide onder meer een rijksmonumentaal Huis bevatten. Dit betreft de landgoederen Zonnebeek (gemeente Enschede, 110 ha) en landgoed Singraven (gemeente Dinkelland en gemeente Losser, 480 ha).

Beleid inzake de landgoederen

De twee monumentale Huizen worden in stand gehouden in de geest van de laatste bewoners.

De beide landgoederen en Huis Singraven zijn opengesteld voor het publiek. Huis Zonnebeek wordt voor speciale gelegenheden of ontvangsten opengesteld.

De Stichting genereert inkomsten door het zo zorgvuldig mogelijk exploiteren van de landgoederen, onder meer door verpachting en verhuur, houtinkomsten, kaartverkoop, enz. Tevens doet de Stichting beroep op subsidies en bijdragen van derden bij onderhoud en projecten. Als gevolg van structureel hoge kosten kennen de landgoederen jaarlijkse forse exploitatietekorten. Het Stichtingsbestuur blijft streven naar vergroting van de inkomsten, vooral door optimale functionele bestemming van gebouwen in combinatie met verhuur of uitgifte in erfpacht.

De jaarlijkse exploitatietekorten worden gedekt door inkomsten uit het vermogen van de Stichting.

Stichting Edwina van Heek beschikt over de ANBI-status. Meer informatie over de Stichting is te vinden in het ANBI-jaarverslag.