Organisatie

Bestuur:

Ing. R.A.N. van HeekVoorzitter
Mr. G.H.A. ter KuileVice-voorzitter
Jhr. drs. H.W.A. Repelaer van DrielSecretaris
Drs. P.W.J. DekkerPenningmeester
Mevrouw M. van HeekBestuurslid

Rentmeester:

Dhr. K.J. Meijer

k.j.meijer@rentmeesterhuis.nl

Beheerder Huis Zonnebeek:

Dhr. B. van Sark

053-428 1255
beheerder@zonnebeek.nl

Beheerder Huis Singraven:

Dhr. D. van Mierlo

0541-351 906
beheerder@singraven.nl

Archief Twentse Textielfamilies:

Mede onder beheer van Vereniging Familie Van Heek)

Dhr. D. Jordaan

06-8343 0553
derk.jordaan@icloud.com

Dhr. O. Visscher

06-4887 1242
olafvisscher@hotmail.com

Dhr. M. Tattersall

m.tattersall@mindef.nl
tel. 06-1360 6370)

Mw. E. Jordaan-Jannink

ebjordaan@ziggo.nl