Organisatie

Bestuur: Ing. R.A.N. van Heek, voorzitter
Mr. H.A.A. Kienhuis, vice-voorzitter
Jhr. drs. H.W.A. Repelaer van Driel, secretaris
Drs. P.W.J. Dekker, penningmeester
Mevrouw M. van Heek, bestuurslid
Mr. G.H.A. ter Kuile, bestuurslid

Rentmeester: dhr. K.J. Meijer ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Beheerder Huis Zonnebeek: dhr. B. van Sark ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel.053-428 1255)

Beheerder Huis Singraven: dhr. D. van Mierlo ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 0541-351 906) (www.singraven.nl)

Archief Stichting Edwina van Heek (onder beheer van Familievereniging van Heek)

Medewerkers:
Mw. H.E. Blijdenstein ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 053-430 5800)
Dhr. O. Visscher ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 06-4887 1242)